10Birds

Ire:Blood Memory

Ire:Blood Memory

  • 09/08/2015 19:50

Ire: Blood Memory for iOS là sản phẩm đầu tay của hãng 10Birds với phong cách nhập vai đánh quái truyền thống trên nền tảng đồ họa hiện đại, bắt mắt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com