10tons Ltd

King Oddball

King Oddball

  • 11/08/2015 09:19

King Oddball for Android, tựa game “Nhà vua dị dạng” kỳ lạ nhưng không kém phần hấp dẫn trên các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com