2 App Studio

JotterPad (Writer)

JotterPad (Writer)

  • 09/08/2015 13:18

JotterPad X là trình chỉnh sửa văn bản thuần được tối ưu hóa cho mọi người dùng. Nó phù hợp khi bạn muốn viết bài luận, lời bài hát, bài báo, tạp chí, kịch bản hay viết thơ. Mục tiêu chính của ứng dụng này là đạt được trải nghiệm viết không bị sao nhãng cho người dùng bằng cách giữ cho mọi thứ càng đơn giản càng tốt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com