2 For Life Media Inc.

2life

2life

  • 09/08/2015 03:41

2life for iOS là mạng xã hội mới và thú vị cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch – nơi người dùng có thể kết nối, trò chuyện và giao lưu với bạn bè hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com