20:20 Camera Security

Security Camera Alarm System

Security Camera Alarm System

  • 08/08/2015 08:30

Ứng dụng này có thể biến bất kỳ thiết bị Android nào trở thành camera an ninh chất lượng HD. Người dùng cần tới ít nhất 2 thiết bị Android để sử dụng hệ thống này. Một để làm camera còn chiếc còn lại dùng làm thiết bị xem từ xa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com