23 Snaps Ltd.

23snaps – Family Album and Private Photo Sharing

23snaps – Family Album and Private Photo Sharing

  • 08/08/2015 23:01

23snaps for iOS là ứng dụng chia sẻ album ảnh gia đình và ảnh cá nhân, trực tiếp và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com