24me

24me: Danh sách Việc Cần Làm

24me: Danh sách Việc Cần Làm

  • 09/08/2015 20:14

24me: To-Do, Task List & Notes là ứng dụng phổ biến được trao giải thưởng hỗ trợ cá nhân tự động và thông minh. Đây là ứng dụng giúp người dùng quản lý và hợp nhất danh sách việc cần làm với tài khoản cá nhân. 24me sẽ là một trong những ứng dụng tiến tiến nhất để quản lý cuộc sống của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com