2BrightSparks

EncryptOnClick

EncryptOnClick

  • 27/07/2015 15:19

EncryptOnClick là một ứng dụng dễ sử dụng cho phép bạn mã hóa và giải mã các file và thư mục dữ liệu của bạn một cách nhanh chóng và an toàn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com