3 Sided Cube

Ứng dụng hiểm họa cho Việt Nam

Ứng dụng hiểm họa cho Việt Nam

  • 29/07/2015 23:10

Mô tả: bão , động đất hoặc lũ lụt – chính thức [Ứng dụng đa hiểm họa cho Việt Nam của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam] cung cấp cho bạn truy cập nhanh đến thông tin mà bạn cần biết để chuẩn bị và ứng phó với tác động của các hiểm họa này. Thông qua tính năng hệ thống cảnh báo và khả năng giám sát và theo dõi diễn biến thời tiết, Ứng dụng đa hiểm họa cho Việt Nam của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho phép người sử dụng chuẩn bị cho gia đình của họ trước thiên tai, tìm sự giúp đỡ, và báo cho người khác biết rằng họ đang an toàn ngay cả khi mất điện.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com