360mobilesafe

360 Clean Droid

360 Clean Droid

  • 10/08/2015 05:46

360 Clean Droid là công cụ tối ưu hóa hoạt động của thiết bị Android, giúp xóa các tệp tin rác, tệp tạm thời không cần thiết đang chiếm cứ dung lượng thừa thãi trên bộ nhớ máy.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com