365Scores

Sports Live Scores – 365Scores

Sports Live Scores – 365Scores

  • 10/08/2015 09:09

365Scores cho phép bạn chọn các đội, giải đấu yêu thích để tạo ra các kênh thể thao của riêng mình bao gồm: điểm, tin tức thể thao, bài đăng và tin tức nổi bật. Tất cả trong một ứng dụng cho bạn trải nghiệm độc đáo và thú vị.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com