3c

3C Toolbox

3C Toolbox

  • 22/09/2015 16:02

3C Toolbox là bộ công cụ “must-have” (bắt buộc phải có), giúp quản lý toàn diện thiết bị Android (2.3 trở lên, kể cả Lollipop 5.0; sử dụng ROM hoặc KERNEL) và miễn phí sử dụng. Hiện tại, ứng dụng này đã hỗ trợ Tiếng Việt.


Battery Monitor Widget

Battery Monitor Widget

  • 10/08/2015 05:44

Battery Monitor Widget cho Android là chương trình giúp người dùng theo dõi tình trạng pin điện thoại/tablet từ ngay màn hình chính trên máy.


System Tuner

System Tuner

  • 10/08/2015 01:04

Bộ công cụ quản lý điện thoại dành cho hệ điều hành Android đầy đủ nhất hiện nay: Giám sát và ghi lại tất cả các hoạt động, sao lưu và phục hồi bất kỳ ứng dụng nào, tắt tác vụ, quản lý CPU SD và bộ nhớ trong, đọc bản ghi, mô phỏng terminal, widget và thông báo, tất cả đều có trong ứng dụng có độ tùy biến cao này. Cho tới nay, System Tuner đang là ứng dụng giám sát tốn nguồn ít nhất trên thị trường.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com