3Frames Labs

truBackup – Mobile Backup

truBackup – Mobile Backup

  • 10/08/2015 01:03

truBackup là ứng dụng sao lưu và phục hồi dữ liệu với thiết kế đơn giản, gọn gàng và rất dễ sử dụng. Ứng dụng này sẽ là “trợ lý” sao lưu bạn cần, với những tính năng mạnh mẽ và rất dễ sử dụng có thể giúp việc sao lưu và phục hồi điện thoại trở nên đơn giản hơn. Ứng dụng truBackup được thiết kế với nguyên tắc: “My Backup My Cloud”.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com