4 Axis Solutions (Pvt) Ltd

Drawing Desk:Draw Paint Sketch

Drawing Desk:Draw Paint Sketch

  • 04/09/2015 11:03

Drawing Desk là ứng dụng vẽ tranh hoàn hảo dành cho mọi lứa tuổi, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí trải nghiệm.


Drawing Desk – Draw, Paint, Doodle, Sketch

Drawing Desk – Draw, Paint, Doodle, Sketch

  • 16/08/2015 10:52

Drawing Desk for iOS là một trong những ứng dụng vẽ tranh miễn phí toàn diện và hoàn hảo nhất trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Angies Stories- Read,Draw & Play

Angies Stories- Read,Draw & Play

  • 08/08/2015 09:24

Angies Stories for iOS – ứng dụng giải trí dành cho trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo, là sự kết hợp hoàn hảo của chương trình học tiếng Anh với các hoạt động vui chơi giải trí đậm chất trí tuệ khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com