533SOFT COM

Photo Decorator

Photo Decorator

  • 25/06/2015 16:54

Với phần mềm chỉnh sửa ảnh Photo Decorator, bạn có thể dễ dàng làm cho hình ảnh của mình trông thú vị và hấp dẫn hơn…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com