5DFly Software

5DFly Photo Design

5DFly Photo Design

  • 20/06/2015 11:01

5DFly Photo Design là công cụ nhanh chóng tạo ra các cuốn sách ảnh hay ảnh lịch ấn tượng


Fly Free Photo Editing & Viewer

Fly Free Photo Editing & Viewer

  • 19/06/2015 11:44

Với công cụ mang tên Fly Free Photo Editing & Viewer bạn vừa có thể xem ảnh, chỉnh sửa, quay trái, quay phải, chỉnh tông màu


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com