7-Zip Software

7-Zip 15.05 beta

7-Zip 15.05 beta

  • 06/07/2015 11:17

7-Zip 15.05 beta được đánh giá là tiện ích nén và giải nén miễn phí tốt nhất hiện nay


7-Zip

7-Zip

  • 06/07/2015 10:44

7-Zip được đánh giá là tiện ích nén và giải nén miễn phí tốt nhất hiện nay


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com