8JAPPS

Network Signal Refresher Lite

Network Signal Refresher Lite

  • 08/08/2015 07:53

Network Signal Refresher Lite là ứng dụng quản lý tín hiệu mạng, có khả năng giúp thiết bị của bạn bắt được kết nối mạnh nhất quanh khu vực bằng cách refresh tín hiệu kết nối. Điều đó nghĩa là sau khi sử dụng ứng dụng này, tín hiệu mạng của bạn sẽ mạnh lên (bằng cách cài đặt tín hiệu mạng mạnh nhất), hoặc ở trạng thái ổn định (nếu tín hiệu mạng không thể tốt hơn). Ứng dụng hoạt động tốt nhất với công nghệ CDMA. GSM có thể hoạt động không ổn định.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com