8pecxstudios

Cyberfox Web Browser

Cyberfox Web Browser

  • 12/08/2015 14:50

Cyberfox Web Browser là trình duyệt web dựa trên mã nguồn Mozilla Firefox, đi kèm với Visual Studio bằng cách sử dụng Windows 8 SDK.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com