8tracks

8tracks playlist radio

8tracks playlist radio

  • 08/08/2015 00:51

8tracks là ứng dụng radio trên internet có chức năng thay thế cho Pandora. Gồm những đặc tính của 300,000 kết hợp được tạo ra bởi những người hiểu và yêu âm nhạc, ứng dụng Android 8tracks giúp bạn dễ dàng sử dụng điện thoại di động để truy cập vào những bộ sưu tập playlist hay nhất trên web.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com