9 Square LLC

PhotoGoGo Lite – Album Super-keeper

PhotoGoGo Lite – Album Super-keeper

  • 08/08/2015 21:32

PhotoGoGo Lite for iOS cung cấp cho người dùng một ứng dụng quản lý album ảnh thông minh, tiện ích và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com