A Color Story LLC

A Color Story

A Color Story

  • 12/03/2016 20:23

A Color Story for iOS được Apple bình chọn là ứng dụng mới tốt nhất trên cửa hàng iTunes khi vừa mới ra mắt người dùng chưa lâu. Với A Color Story, bạn có thể sửa màu ảnh chuyên nghiệp như ở studio và chia sẻ với cả thế giới bằng một cú chạm tay.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com