A Medium Corporation

Medium

Medium

  • 13/10/2015 07:00

Medium for iOS là ứng dụng đọc báo và viết blog 2 trong 1, nơi người dùng có thể tham khảo kiến thức mới, cập nhật tin và chia sẻ quan điểm, cảm xúc… miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com