A2Stream Inc.

mailVU Video Sharing

mailVU Video Sharing

  • 09/08/2015 00:14

mailVU Video Email là ứng dụng video cho phép bạn ghi lại và gửi video cho bất cứ ai và bất cứ nơi nào. Android video có thể được xem trên bất kỳ máy tính nào và trên bất kỳ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng – thậm chí cả iPhone và iPad. Đăng nhập vào tài khoản mailVU của bạn từ cấu hình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com