ABA English

Learn English with Films – ABA English

Learn English with Films – ABA English

  • 13/03/2016 06:42

ABA English for iOS là ứng dụng học tiếng Anh miễn phí và khá thú vị trên di động thông qua các bộ phim ngắn. Đây là chương trình học tiếng Anh chính thức của hãng ABA English và được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad, iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com