ABBYYBusiness Card Reader Free

Business Card Reader Free

  • 09/08/2015 13:48

ABBYY Business Card Reader for Android (ABBYY BCR) là cách dễ nhất để lưu contact vào danh bạ điện thoại di động của bạn. Chỉ cần ai đó đưa cho bạn danh thiếp, sau đó chụp ảnh nó lại ABBYY BCR sẽ nhận dạng và lưu những thông tin liên quan: tên, công ty, email…ABBYY FineReader OCR

ABBYY FineReader OCR

  • 14/07/2015 16:43

Phần mềm ABBYY FineReader OCR có thể biến file quét, PDF, biểu đồ kỹ thuật số trở thành dữ liệu có thể tìm kiếm và chỉnh sửa được.


ABBYY FineReader Professional Edition

ABBYY FineReader Professional Edition

  • 14/07/2015 09:58

ABBYY FineReader Pro là một phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng chuyển đổi các tài liệu giấy hay hình ảnh kỹ thuật số


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com