abeerforyou.com

Transparent Launcher

Transparent Launcher

  • 20/08/2015 11:04

Transparent Launcher là ứng dụng thay đổi giao diện màn hình, làm mờ các biểu tượng ứng dụng, tương thích với hầu hết các thiết bị Android và miễn phí sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com