abgne.tw

Lock Screen Tools

Lock Screen Tools

  • 08/08/2015 04:32

Bạn có cảm thấy bất tiện khi phải khóa điện thoại bằng nút nguồn không? Bạn có lo sợ rằng nút nguồn đó sẽ bị bung ra?


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com