ablecomputer Inc.

FileCrane

FileCrane

  • 07/08/2015 21:23

FileCrane for iOS là ứng dụng trình quản lý file đơn giản nhưng mạnh mẽ, tiện lợi cho cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp để quản lý dữ liệu quan trọng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com