About, Inc

Calorie Counter and Diet Tracker by Calorie Count

Calorie Counter and Diet Tracker by Calorie Count

  • 07/08/2015 06:24

“Những con số thống kê luôn có một sức mạnh nhất định”, đó là lời từ trang web chính của ứng dụng Calorie Counter. Và sức mạnh đó đến từ việc ứng dụng của nhà phát triển About.com sẽ giúp bạn trong việc thống kê lượng calo đã mang vào người mình mỗi ngày từ việc ăn uống.

Đúng như tên gọi của nó, Calorie Counter có nhiệm vụ dùng cơ sở dữ liệu về các loại thức ăn và giúp bạn kiểm tra lượng calo từ những thức ăn mà mình tiêu thụ. Sau đó, ứng dụng sẽ liệt kê những hoạt động trong ngày và cuối cùng là kết hợp chúng lại để phân tích mức độ “lành mạnh” trong việc ăn uống và độ cân bằng của calo trong cơ thể. Hiệu quả, rõ ràng và rất đơn giản phải không?


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com