accountlab

Mp3 cắt

Mp3 cắt

  • 08/08/2015 20:49

Accountlab Mp3 Cutter for Android là tiện ích cho phép người dùng có thể cắt hoặc gộp file nhạc trên thiết bị Android một cách dễ dàng. Với công cụ gọn nhẹ này, bạn có thể cắt để lấy riêng đoạn nhạc yêu thích của mình và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như làm nhạc chuông, làm âm thanh báo thức hoặc nhắc việc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com