Acobot LLC

Trò chuyện để hiểu tiếng Anh

Trò chuyện để hiểu tiếng Anh

  • 08/08/2015 23:47

Chat to Learn English cho Android là một trong những ứng dụng học tiếng Anh hiệu quả và miễn phí cho các thiết bị Android. Vượt xa hơn cả một phần mềm học tiếng Anh miễn phí, Chat to Learn English sẽ giúp bạn trò chuyện với một người bản địa để cải thiện khả năng nghe nói, tư duy bằng tiếng Anh và dần nâng cao tổng thể cả 4 kỹ năng tiếng Anh của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com