Acronis

Acronis Drive Monitor

Acronis Drive Monitor

  • 28/07/2015 09:13

Acronis Drive Monitor là một phần mềm miễn phí được phát triển bởi hãng Acronis để giúp người dùng giám sát máy chủ, máy trạm và ổ đĩa cứng trong máy tính.


Acronis True Image

Acronis True Image

  • 22/07/2015 10:02

Acronis True Image có tính năng chính là sao lưu và phục hồi dữ liệu với khả năng tạo ra các ổ đĩa, và khôi phục chúng khi bạn cần làm sạch hệ thống


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com