Ad37

Omegle Android FREE

Omegle Android FREE

  • 09/08/2015 10:24

Omegle Chat App là ứng dụng hữu hiệu để hỗ trợ bạn chat với một người ngẫu nhiên từ hàng ngàn người sử dụng trên trang web Omegle.com. Các đoạn hội thoại của bạn sẽ được ẩn danh. Với giao diện đơn giản, nhanh chóng và gọn gàng, bạn có thể trải nghiệm tính năng tuyệt vời của Omegle Chat App.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com