Addintools

Classic Menu for Access 2010

Classic Menu for Access 2010

  • 17/07/2015 09:21

Classic Menu for Access 2010 cho thấy trình đơn và thanh công cụ cũ trên Ribbon của Microsoft Access 2010.


Classic Menu for Excel 2010

Classic Menu for Excel 2010

  • 16/07/2015 15:20

Classic Menu for Excel 2010 là một giải pháp cho bạn tiết kiệm thời gian để làm việc trên Microsoft Excel 2010 .Classic Menu for Office 2007

Classic Menu for Office 2007

  • 14/07/2015 11:25

Classic Menu for Office 2007 là một ứng dụng hiển thị menu và thanh công cụ của Office 2007.


Classic Menu for Access 2007

Classic Menu for Access 2007

  • 14/07/2015 10:56

Classic Menu for Access 2007 là một tiện ích cho phép bạn hiển thị các menu và thanh công cụ của 2003 trên thanh Ribbon của Access 2007.


Classic Menu for Outlook 2007

Classic Menu for Outlook 2007

  • 14/07/2015 10:45

Classic Menu for Outlook 2007 mang lại các trình đơn và thanh công cụ quen thuộc cho Microsoft Outlook 2007.


Classic Menu for Excel 2007

Classic Menu for Excel 2007

  • 14/07/2015 08:57

Classic Menu for Excel 2007 phần mềm này sẽ mang menu và thanh công cụ của Excel 2003 về Excel 2007 cho bạn.


Classic Menu for PowerPoint 2007

Classic Menu for PowerPoint 2007

  • 13/07/2015 16:42

Classic Menu for PowerPoint 2007 giúp sử dụng giao diện menu của PowerPoint cũ trong phiên bản 2007.


Classic Menu for Word 2007

Classic Menu for Word 2007

  • 13/07/2015 10:05

Classic Menu for Word 2007 “tái tạo” các giao diện của Word 2003 trong Word 2007 và tích hợp tất cả các chức năng cải tiến của Word 2003 trong Word 2007.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com