ADNFX Discovery

Horoscope 2015 – 100% Free

Horoscope 2015 – 100% Free

  • 09/08/2015 05:34

Với Morning Horoscope for Android, người dùng sẽ được nhận tử vi các chòm sao theo ngày, tuần, tháng miễn phí từ các chuyên gia chiêm tinh học.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com