Adylitica, Inc.

Do it (Tomorrow)

Do it (Tomorrow)

  • 09/08/2015 18:18

Bạn thích trì hoãn mọi việc? Tại sao lại để công việc ngày hôm nay cho ngày mai? Đó là do tinh thần. Do it for Android là ứng dụng công việc cần làm dành cho bạn. Lên kế hoạch cho cả tuần thật đơn giản – Do it cho phép người dùng tự tạo nhắc nhở cho chính mình vào ngày hôm nay, nhưng sẽ hoàn thành mọi việc đơn giản hơn vào ngày hôm sau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com