AegisLab

AegisLab Antivirus Free

AegisLab Antivirus Free

  • 08/08/2015 15:43

Giải pháp AegisLab Antivirus Free for Android là công cụ bảo mật hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng Android. Nó có thể quét các gói tin đã cài đặt trên điện thoại và tiết lộ thông tin nguy hại cho người dùng. Bên cạnh đó, phần mềm này còn cung cấp bản báo cáo hiện trạng sử dụng mạng để người dùng biết được những ứng dụng nào tốn nhiều băng thông nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com