Ahiku Corp.

Recood Social Video Story

Recood Social Video Story

  • 05/08/2015 17:41

Recood Social Video Story for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một công cụ chỉnh sửa và chia sẻ video chuyên nghiệp, miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com