Ahmad Ababneh

Advanced Anti Mosquito

Advanced Anti Mosquito

  • 15/10/2015 13:00

Advanced Anti Mosquito for iOS biến iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn thành một chiếc máy đuổi muỗi, côn trùng thông minh và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com