Ailtware

Ailt Image to Word RTF Converter

Ailt Image to Word RTF Converter

  • 17/07/2015 09:00

Ailt Image to Word RTF Converter là công cụ chuyển đổi các định dạng hình ảnh sang tài liệu Word, DOC, DOCX, DOCM, RTF.


Ailt XLSX XLSM to XLS Converter

Ailt XLSX XLSM to XLS Converter

  • 15/07/2015 08:39

Ailt XLSX XLSM to XLS Converter là công cụ chuyển đổi Excel 2007-2010 định dạng (*.XLSX,*.XLSM) sang Excel 97-2003 định dạng (*.XLS) nhanh chóng và dễ dàng.


Ailt BMP JPG JPEG to Word Converter

Ailt BMP JPG JPEG to Word Converter

  • 13/07/2015 11:41

Ailt BMP JPG JPEG to Word Converter chuyển đổi các định dạng file hình ảnh BMP, JPG, JPEG sang Word với chất lượng cao và tốc độ chuyển đổi nhanh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com