AIMP

AIMP

AIMP

  • 07/07/2015 11:01

AIMP là chương trình chơi nhạc có khá nhiều chức năng mở rộng như: chuyển đổi các định dạng nhạc audio, record và chỉnh sửa tag của bản nhạc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com