aipopDev

Super aTool Box-cache battery

Super aTool Box-cache battery

  • 10/08/2015 03:14

Super aTool Box-Cache Battery là ứng dụng được phát triển bởi Aipopdev. Người dùng có thể quản lý và cải thiện khả năng hoạt động của điện thoại Android. Ứng dụng này hiển thị thông tin bộ nhớ, thời gian còn lại để nói chuyện, xem video, lướt web và thời gian chờ. Bạn không muốn ai khác xem lịch sử duyệt web của mình? Hãy xóa lịch sử truy cập Youtube, Gmail, trình duyệt web,…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com