AK2

EBookDroid – PDF & DJVU Reader

EBookDroid – PDF & DJVU Reader

  • 28/10/2015 17:02

EBookDroid là ứng dụng đọc văn bản hữu ích và được đánh giá rất cao trên cửa hàng ứng dụng. EBookDroid có tính tùy biến cao và hỗ trợ hầu hết các định dạng ebook phổ biến nhất, kể cả PDF, EPUB và RTF.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com