Akhil Acharya

FantastiNotes

FantastiNotes

  • 09/08/2015 23:39

FantastiNotes là cách nhanh, dễ dàng và đầy đủ tính năng nhất để ghi nhớ hoặc liệt kê những việc cần làm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com