Akira Inoue

ListBookmarks

ListBookmarks

  • 07/08/2015 22:46

ListBookmarks For Android giúp bạn tạo danh sách, quản lý Bookmark và đồng bộ Google Bookmarks rất đơn giản và nhanh chóng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com