AkzoNobel Decorative Coatings B.V.

Dulux Visualizer VN

Dulux Visualizer VN

  • 29/07/2015 17:03

Giới thiệu ứng dụngmới và độc quyền Dulux Visualizer – giúp bạn NGẮM PHÒNG CỦA MÌNH THEO BẤT CỨ CÁCH PHỐI MÀU NÀO, TRỰC TIẾP! Sử dụng công nghệ phối màu thực tế độc đáo, bạn có thể ngắm nhìn các màu sơn tường của Dulux chỉ v với việc chạm vào màn hình. Thử nghiệm với màu táo bạo hoặc tự tin lựa chọn màu mình thích.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com