Alan.Neverland

AlReader -any text book reader

AlReader -any text book reader

  • 08/08/2015 09:55

AlReader for Android là ứng dụng đọc sách trên di động, cho phép bạn đọc sách ở nhiều định dạng khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com