Alarm Clock Company

Alarm Clock HD Free

Alarm Clock HD Free

  • 16/08/2015 00:03

Alarm Clock HD Free for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trải nghiệm ứng dụng đồng hồ báo thức đa chức năng, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.


Clock Pro HD Free

Clock Pro HD Free

  • 08/08/2015 01:52

Clock Pro HD Free for iPad là ứng dụng đồng hồ và báo thức thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com