Alawar Entertainment, Inc

Farm Frenzy 3 Free

Farm Frenzy 3 Free

  • 16/08/2015 18:02

Tiếp nối trò chơi Farm Frenzy Lite và Farm Frenzy 2 Lite, hãng game Alawar entertainment tiếp tục ra phiên bản thứ 3 của dòng game quản lý nông trại chăn nuôi dành cho thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com